جستجو
Close this search box.

انتخاب درست ماهی تازه

( قسمت چشم و دهان)

قسمت چشم : ماهی تازه چشم ها برجسته و براق دارد. در این حالت چشم ها شفاف و مساوی با حدقه اند.  اما اگر چشم ها فرو رفته و کدر باشند. ماهی فاسد شده است. 

قسمت دهان : دهان ماهی تازه بسته است.آبشش آن به رنگ قرمز بوده و از مخاطی شفاف و بدون بو پوشیده است. در ماهی فاسد، دهان و سرپوش آبششی باز است و آبشش ها به رنگ تیره درآمده و از مایع لزج و بد بویی پوشیده شده است. 

(فلس و روی شکم )

فلس های ماهی تازه کاملا درخشان بوده و محکم به بدن متصل است. چروکیدگی پوست و سستی فلس،نشانه ماندگی ماهی است.ماهی تازه نسبت به حجم خود، سنگین تر است و شکم کشیده و سفتی دارد، اما ماهی فاسد سبک است، روی آب شناور می شود و شکم متورمی دارد.

(مخرج) 

مخرج ماهی تازه کاملا بسته و معمولا به رنگ روشن است. مخرج متورم و تیره از علائم فساد ماهی است.

(دم )

هنگامی که ماهی تازه را در دست بگیرید، سر و دم آن به سمت پایین خم نمی شود و اگر با انگشت روی بدن ماهی فشار آورید، جای انگشت به شدت از بین می رود.

(ماهی نامرغوب و کهنه)

بو: ماهی در شرایط بد معمولا بوی بدی دار بوی بد گاهی اوقات بوی آمونیاک مید.
پوست:ماهی در شرایط بد پوست بسیار نرم دارد که به راحتی ازگوشت اون جدا می شود.
چشم ها: ماهی در شرایط بد چشم های گود، قرنیه کرم و مردمک سفید دار انگار که آب مروارید دار.
آبشش: آبشش ماهی پشت سر اون هست و در شرایط بد، اون ها زرد یا خاکستری هستند
شکم: اولین منطقه آسیب دیده است؛ ماهی در شرایط بد ، متورم ،شل ، تو رفته خواهد بود.

(ماهی خوب و تازه)

بو:ماهی تازه بوی جلبک  دریایی مید  و تمام مواد مغذی رو دار.
پوست:ماهی تازه رنگ با طراوت، براقی دارد.
چشم ها: ماهی تازه چشم های برآمده و مردمک سیاه درخشانی دار.
آبشش ها:آبشش ماهی وقتی تازه هستند، بسته به نوع ، تمیزی ، درخشندگی به رنگ صورتی یا قرمز خواهند بود.
شکم : گوشت شکم آن سفت است و لغزنده نیست.