جستجو
Close this search box.

پخت میگو

 جلوگیری از جمع شدن میگو

 سرآشپزان شرقی برای جلوگیری از جمع شدن میگو به دور خود در هنگام پخت،

یک عدد خلال دندان بلند چوبی در مرکز میگو در راستای طول آن عبور می دهند، سپس هنگام سرو، خلال دندان را از میگو جدا می کنند.

در خمیدکی داخل میگو رگ سفیدی وجود دارد که باعث جمع شدن میگو می شود،

این رگ را با نوک چاقو بیرون آورده و غضروف ها را با فشار دست له کنید؛ به این ترتیب، میگو دیگر جمع نخواهد شد.