جستجو
Close this search box.

چگونه مرغ را خرد کنیم ؟

مراحل خرد کردن مرغ:

مرحله اول

حفره ی شکم مرغ را چک کنید و امعا و احشام را خالی کنید،

سپس آن را بر روی یک تخته ی برش بزرگ  قرار داده و بال ها را به وسیله قیجی آشپزخانه جدا کنید.

 

قسمت دوم

قسمت صدفی مانند را لمس کنید، گوشت گرد قلنبه ای که در بالای ران و جایی که پاها به بدن وصل می شوند

قرار دارد را با دقت جدا کنید تا هیچ قسمتی از گوشت هدر نرود.

مرحله سوم

مرغ را برگردانید و از میان پوست و بین پا ها و بدن برش دهید.  پا ها باید درحال حاضر فقط از ناحیه ی مفصل به هم وصل باشند.

مرحله چهارم

پاهای مرغ را از یکدیگر باز کنید و سپس با استفاده از انگشتتان،مفصل پای مرغ را بیابید و آنرا برش دهید.

مرحله پنجم

تیغه ی چاقو را تا جایی که می توانید نزدیک استخوان نگه دارید و با یک حرکت رفت و برگشتی گوشت را کم کم ببرید

و از دست دیگر خود استفاده کنید تا جدا کردن سینه از استخوان راحت تر شود .

مرحله ششم

قسمت بیرون بال را از قسمت مفصل جدا کنید و اجازه دهید قسمت دیگر به سینه چسبیده بماند.

مرحله هفتم

 سینه را با یک زاویه ی کم برش دهید به طوری که قسمتی که به بال متصل است کمی کوچکتر باشد.

مرحله هشتم

 ساق مرغ را از ران کامل جدا کنید، به این صورت که مفصل هر ران را لمس کنید .

مرحله نهم

 در حال حاضر 8 تکه گوشت مرغ اصلی دارید 🙂

اکثر ما از نحوه خرد کردن مرغ به طور صحیح و بدون هدر دادن گوشت مرغ آگاهی نداریم

برای همین سعی میکنیم این کار را به همان جاییکه مرغ را خریداری کردیم بسپاریم !

 به کمک این مطلب می توانید یک مرغ کامل را به 8 تکه تقسیم کنید.