جستجو
Close this search box.

کدام رنگ گوشت بهتر است؟ تیره یا روشن؟

  • رنگ گوشت نه تنها به میزان تازگی، بلکه به نژاد دام و سن آن نیز بستگی دارد.
  • گفته شده که هرچه دام پیرتر باشد، رنگ گوشت آن هم تیره‌تر است.
  • البته تیرگی همیشه نشانه پیری گوشت نیست و رنگ گوشت مانده و بیات شده هم مایل به تیرگی است.
  • برای همیشه این نکته را گوشه‌ای از ذهن‌تان حک کنید که اگر گوشت دارای رشته‌های عضلانی باشد، یعنی حیوان ذبح شده پیر بوده است.
  • گوشت خوب به رنگ روشن زنده است و چربی آن سفید یا کمی زرد است.

 

در نتیجه سعی کنید گوشت هایی که رنگ نسبتا تیره ای دارند را انتخاب نکنید !