جستجو
Close this search box.

فیله گوسفندی

گوشت فیله گوسفندی

فیله گوسفندی زی خوراک گوشت فیله گوشت پشت کمر و قسمت نرم زیر راسته است، این گوشت نسبت به گوشت راسته نرم تر و صاف تر است. کباب چنجه یکی از محبوب‌ترین غذاهایی است که با گوشت فیله تهیه می شود. فیله برای غذاهایی که به پخت کمتری نیاز دارند استفاده می شوند؛مانند انواع کباب […]