جستجو
Close this search box.

سرسینه گوسفندی

سر سینه گوسفندی زی خوراک در جلوی قفسه سینه گوسفند قرار گرفته و از قسمت زیر شکم گوسفند بریده می‌شود. سینه گوسفند باید به آرامی پخته شده تا بافت چربی آن جدا شود. می توان سینه را از دنده ها جدا کرده و با سبزیجات معطر پخت یا بدون جداسازی و با دنده ها این […]