جستجو
Close this search box.

ران مرغ

ران مرغ

ران مرغ زی خوراک موارد استفاده ران کامل مرغدر تهیه انواع خوراک و زرشک پلو از ران کامل مرغ استفاده می گردد. روش مصرف :مغز رانران مرغ از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت بالایی آن را کعب یا بالای ران می نامند و زمانی که استخوان این قسمت گرفته میشود به آن مغز […]