جستجو
Close this search box.

ران گوساله

ران گوساله

ران گوساله زی خوراک ران گوساله شامل قلم و ماهیچه پا می باشد و مناسب برای پخت آرام و بصورت آب پز می باشد. مناسب برای آبگوشت و راگو میباشد. ارزش غذایی هر ۱۰۰ گرم گوشت خام گاو حاوی 144 کیلو کالری است.توجه کنید هر انسان بالغ به طور تقریبی به ۲۰۰۰ کالری نیاز دارد. […]