جستجو
Close this search box.

پخت میگو

جلو گیری از جمع شدن میگو

پخت میگو  جلوگیری از جمع شدن میگو  سرآشپزان شرقی برای جلوگیری از جمع شدن میگو به دور خود در هنگام پخت، یک عدد خلال دندان بلند چوبی در مرکز میگو در راستای طول آن عبور می دهند، سپس هنگام سرو، خلال دندان را از میگو جدا می کنند. در خمیدکی داخل میگو رگ سفیدی وجود […]