جستجو
Close this search box.

 کدام رنگ گوشت بهتر است؟

کدام رنگ گوشت بهتر تیره؟یاروشن؟

کدام رنگ گوشت بهتر است؟ تیره یا روشن؟ رنگ گوشت نه تنها به میزان تازگی، بلکه به نژاد دام و سن آن نیز بستگی دارد. گفته شده که هرچه دام پیرتر باشد، رنگ گوشت آن هم تیره‌تر است. البته تیرگی همیشه نشانه پیری گوشت نیست و رنگ گوشت مانده و بیات شده هم مایل به […]